Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin świetlicy

Czcionka:

 

 

Regulamin Świetlicy Terapeutycznej AZYL

Patronat: Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu.

 

1. Świetlica Terapeutyczna AZYL jest powołana do życia przez Gminną Komisję do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Świetlica AZYL znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i wraz z Salą Gier stanowi jego integralną część.

3. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00.

W przypadku prowadzenia innych dodatkowych zajęć (wyjazdy, imprezy) Świetlica może być czynna w innych godzinach.

4. Świetlica zapewnia pomoc w codziennym odrabianiu lekcji, przygotowaniu do kartkówek, sprawdzianów i egzaminów szkolnych oraz w nadrabianiu zaległości szkolnych.

5. Wychowawca Świetlicy współpracuje z instytucjami:

 • Urzędem Miejskim w Goniądzu.
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury.
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goniądzu.
 • Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu.
 • Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu.
 • Komendą Powiatową Policji w Mońkach.

6. Pobyt dziecka w Świetlicy jest dobrowolny.

7. Odpowiedzialność za dzieci podczas zajęć świetlicowych ponosi Wychowawca Świetlicy.

Odpowiedzialność za dzieci w drodze do Świetlicy i w drodze do domu spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.

8. Działalność Świetlicy jest dokumentowana w formie:

 • dzienników zajęć świetlicowych stanowiących jednocześnie karty pobytu dziecka w placówce, oraz listy obecności wychowawcy i innych pracowników,
 • dokumentacji osobowej wychowanka zawierającej: pisemna deklarację uczestnictwa w zajęciach za zgodą rodziców (opiekunów), wyniki badań pedagogicznych i psychologicznych, wskazania dotyczące opieki, wychowania i indywidualnej terapii, materiały dotyczące prowadzonych zajęć,
 • okresowego i rocznego sprawozdania z działalności świetlicy.

9. Wychowanek ma prawo do:

 • pomocy profilaktycznej, terapeutycznej i dydaktycznej,
 • ochrony i poszanowania jego godności,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań,
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w placówce i poza jej terenem,
 • uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Świetlicę.

11.  Wychowanek zobowiązany jest do:

 • codziennego odrabiania lekcji i nadrabiania zaległości,
 • uznawania godności innych osób,
 • przestrzegania higieny osobistej i zasad kultury,
 • przestrzegania regulaminu placówki,
 • dbałości o wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, podczas zajęć w placówce oraz w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza nią.

12. W razie naruszenia zasad regulaminu przez wychowanków Świetlicy przewiduje się następujące konsekwencje (kary):

 • upomnienie udzielone przez Wychowawcę Świetlicy,
 • wykluczenie z najbliższej imprezy organizowanej przez Świetlicę,
 • zakaz wstępu na czas określony do Sali Gier GOKu,
 • zakaz korzystania na czas określony ze stanowisk komputerowych Biblioteki GOKu,
 • skreślenie z listy wychowanków Świetlicy.

O karach decyduje Wychowawca Świetlicy AZYL.

Pogoda

Kalendarium

Wrzesień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny