Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin świetlicy

Czcionka:

 

Regulamin Świetlicy Terapeutycznej AZYL

Patronat: Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu.

1. Świetlica Terapeutyczna AZYL jest powołana do życia przez Gminną Komisję do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Świetlica AZYL znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i stanowi jego integralną część.

3. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00.

4. Wychowawca świetlicy zapewnia pomoc w codziennym odrabianiu lekcji, przygotowaniu do kartkówek, sprawdzianów i egzaminów szkolnych oraz w nadrabianiu zaległości szkolnych. Prowadzi także szereg innych zajęć tj. plastyczne, kreatywne, wspólne czytanie bajek, oglądanie filmów, gry i zabawy.

5. Wychowawca Świetlicy współpracuje z instytucjami:

 • Urzędem Miejskim w Goniądzu.
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury.
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goniądzu.
 • Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu.
 • Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu.
 • Komendą Powiatową Policji w Mońkach.

6. Pobyt dziecka w Świetlicy jest dobrowolny.

7. Odpowiedzialność za dzieci podczas zajęć świetlicowych ponosi Wychowawca Świetlicy.

Odpowiedzialność za dzieci w drodze do Świetlicy i w drodze do domu spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.

8. Działalność Świetlicy jest dokumentowana w formie:

 • dzienników zajęć świetlicowych,
 • dokumentacji osobowej wychowanka zawierającej: pisemna deklarację uczestnictwa w zajęciach za zgodą rodziców (opiekunów),
 • okresowego i rocznego sprawozdania z działalności świetlicy.

9. Wychowanek ma prawo do:

 • pomocy profilaktycznej i dydaktycznej,
 • ochrony i poszanowania jego godności,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań,
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w placówce i poza jej terenem,
 • uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Świetlicę.

10.  Wychowanek zobowiązany jest do:

 • codziennego odrabiania lekcji i nadrabiania zaległości,
 • uznawania godności innych osób,
 • przestrzegania higieny osobistej i zasad kultury,
 • przestrzegania regulaminu placówki,
 • dbałości o wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, podczas zajęć w placówce oraz w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza nią.

11. W razie naruszenia zasad regulaminu przez wychowanków Świetlicy przewiduje się następujące konsekwencje:

 • upomnienie udzielone przez Wychowawcę Świetlicy,
 • wykluczenie z najbliższej imprezy organizowanej przez Świetlicę,
 • skreślenie z listy wychowanków Świetlicy.

O karach decyduje Wychowawca Świetlicy AZYL.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta zgłoszenia dziecka

Utworzono dnia 31.08.2022, 14:42

Pogoda

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny